Skip to content
Oznamenie
Oznamenie
26. novembra 2021

Vedenie SZZ na svojom rokovaní VV-SZZ  10.11. 2021 rozhodlo, že na základe odporúčania HK-športu vo veci schvaľovania úpravy Stanov SZZ prijatých VZ-SZZ 4.7. 2021 bude v súčasnej pandemickej situácii prebiehať schvaľovanie úpravy Stanov SZZ elektronickým hlasovaním „per-rollam“.

Sekretariát SZZ

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí