Skip to content
Aktuality
Oznámenie o mieste a čase konania VZ-SZZ v roku 2018
7. marca 2018

Výkonný výbor SZZ oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie SZZ sa bude konať  dňa 7.4. 2018 /sobota/ od 9,00 hod. v Dome kultúry Šamorín.

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie VZ-SZZ budú zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí VZ-SZZ v súlade s platnými Stanovami SZZ /článok X. bod 10.2./

S pozdravom E. Valentová, gen. sekretárka

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí