Skip to content
Aktuality
Oznámenie o mieste a čase konania VZ-SZZ v roku 2018
7. marca 2018

Výkonný výbor SZZ oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie SZZ sa bude konať  dňa 7.4. 2018 /sobota/ od 9,00 hod. v Dome kultúry Šamorín.

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie VZ-SZZ budú zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí VZ-SZZ v súlade s platnými Stanovami SZZ /článok X. bod 10.2./

S pozdravom E. Valentová, gen. sekretárka

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Náhradný termín 1. kola 1. SŽL Východ
20. marca 2023
ŠTK SZZ rozhodla o náhradnom termíne konania 1.kola...
Aktuality
Zmena termínu M-SR seniorov 2023
15. marca 2023
ŠTK SZZ na základe požiadavky reprezentačného trénera seniorov...
Aktuality
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým..
25. februára 2023
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým členom zväzu, že nás navždy opustil náš priateľ...
Aktuality
Týmto Vám oznamujeme, že plánované…
23. januára 2023
Týmto Vám oznamujeme, že plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner...
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí