Skip to content
Aktuality
Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. až III. kvalifikačného stupňa
9. septembra 2021

Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. až III. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej situácie:

  • I. stupeň – v termíne: 15.10.-17.10.2021
  • II. stupeň – v termíne: 1. časť február 2022 a 2.časť apríl 2022
  • III. stupeň – v termíne: 1. časť november 2021 a 2. časť február 2022

V prípade, že budete evidovať záujemcov o uvedené vzdelávacie programy, pošlite nám zoznam záujemcov (osobný email, mobil) a rovnako údaje o vzdelávacom programe – jeho programe a odbornom zabezpečení špeciálnej časti (tak ako je to uvedené v dohode o spolupráci) v dostatočnom časovom predstihu.

Na základe predchádzajúcich skúseností Vás žiadame o zabezpečenia informovanosti Vašich záujemcov a o dodanie korektných údajov (osobný email a mobil) tak, aby to nekomplikovalo priebeh najmä dištančného vzdelávania.

**********************************

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzity Komenského v Bratislave

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9

814 69 Bratislava

+421 2 206 69 933

www.fsport.uniba.sk

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí