Skip to content
Aktuality
Poplatky na rok 2017
5. januára 2017

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

dovoľujem si Vám oznámiť, že poplatky /tzv. členské/ pre rok 2017 zostáva nezmenené len v prípade členského za ZK-ZO, členské za SL a SDL bolo na základe schválenia zvýšenej finančnej ceny všetkým zúčastneným družstvám zvýšené !

 

Do 31.01. 2017 je povinnosťou ZK-ZO, ktorý je zaregistrovaný v SZZ a v ISŠ uhradiť na prevádzkový účet SZZ: SK54 3100 0000 0040 9008 5105:

  • Ročné členské ZK-ZO                                                  40,-eur
  • Ročné členské za účasť v SL                                     80,-eur
  • Ročné členské za účasť v SDL                                   40,-eur

Do poznámky zadajte názov Vášho ZK-ZO a uveďte o aké členské sa jedná. V prípade, že ZK-ZO nebude mať uhradené ročné členské do stanoveného termínu, nebude jeho pretekár pripustený na súťaž!  

 

  • Poplatok za licenčný preukaz pretekára                    2,-eurá /žiadosť, rodný list, foto/
  • Poplatok za hosťovanie alebo prestup v SR            10,-eur + 2,- eurá za preukaz /žiadosť potvrdenú obidvomi ZK-ZO/

 

Ročné členské 20,- eur za účasť v krajskej žiackej lige bude riešené neskôr po spracovaní a zaslaní podmienok žiackej ligy s prihláškou na ZK-ZO!

O systéme úhrady ročného individuálneho členského /1,- euro/ za každého športovca, ktorý bude zaregistrovaný v ISŠ /povinnosť vyberať od roku 2016 v zmysle Zákona o športe/ Vás budeme informovať pri prvej zväzovej súťaži v roku 2017.

 

 

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.
Valentová, gen. sekretárka SZZ

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí