Názov
Vyúčtovanie príspevku a dotácie SZZ za rok 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania

Názov
zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy
prezenčná listina z VV 2.3.20181432018
Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny
Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy
prezenčná listina z VV 9.2.20181432018
Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny

TOP