Názov
zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy
Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy

Názov
zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy
Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy

TOP