Názov
Zmluva Top Tím – navýšenie
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 – doplatok
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zoznam dobrovoľníkov v roku 2018
Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0173/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva na Top športovcov 2020
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva PUŠ pre rok 2020
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok k zmluve ŠR 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok č. 1 k zmluve-č.0182-2019 SŠ
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o poskytnuti prispevku uznanemu sportu v roku 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva 01822019 o podpore národného športového projektu v roku 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
WRE_OS zmluva EYOF Baku 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok č.1 k zmluve na TOP športovcov 2018
Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2018 TOP športovcí
Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty

Názov
Zmluva Top Tím – navýšenie
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 – doplatok
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zoznam dobrovoľníkov v roku 2018
Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0173/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva na Top športovcov 2020
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva PUŠ pre rok 2020
Povinne zverejňované údaje 2020, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok k zmluve ŠR 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok č. 1 k zmluve-č.0182-2019 SŠ
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o poskytnuti prispevku uznanemu sportu v roku 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva 01822019 o podpore národného športového projektu v roku 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
WRE_OS zmluva EYOF Baku 2019
Povinne zverejňované údaje 2019, Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
Dodatok č.1 k zmluve na TOP športovcov 2018
Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty
zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2018 TOP športovcí
Povinné zverejňovanie, Zmluvy a ostatné dokumenty

TOP