Skip to content
Aktuality
Pôvodné smernice
4. septembra 2017
 • Organizačný poriadok
  Organizačný poriadok nadväzuje na „Stanovy“ Slovenského zápasníckeho zväzu.
  smernica
 • Ekonomická smernica 2014
  Táto smernica určuje ekonomické zásady vyúčtovania nákladov na športové podujatia a akcie organizované Slovenským zápasníckym zväzom.
  smernica
 • Zásady spolupráce a kontrolnej činnosti 2005
  Výkonným orgánom je sekretariát zväzu, ktorý sa riadi uzneseniami predsedníctva Slovenského zápasníckeho zväzu.
  smernica
 • Zdravotná a lekárska smernica 2005
  ZK sa vo svojej činnosti riadi predovšetkým touto smernicou. Vo svojej činnosti sa ďalej orientuje v zmysle úloh prijatých Predsedníctvom SZZ resp. úloh vyplývajúcich z materiálov FILA.
  smernica
NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí