Pravidlá zápasenia
Názov
Pravidlá (február 2017) originál
Pravidlá (január 2017) originál
Zmeny v pravidlách volný štýl (1.7.2015)
Implementácia nových pravidiel 2014
Implementácia nových pravidiel 2014
Nové pravidlá 2013 – výklad
Nové pravidlá 2013 – prezentácia v PowerPointe
Medzinárodné pravidlá zápasenia – pracovná verzia (jún 2013)
Pravidla 2013 eng