Mgr. Erik CAP

TRÉNER

Štefan KOVÁČ

TRÉNER

Attila GAÁL

TRÉNER

Jozef VAJAS

TRÉNER

Mgr. Leoš DRMOLA

TRÉNER

Štefan HORVÁTH

TRÉNER

MEGÁLY Michal

TRÉNER

MEGÁLY Michal

TRÉNER

Mgr. Agata STRZELCZYK

TRÉNER

Mgr. Lenka MATEJOVÁ

asistent

Mgr. Róbert OLLÉ

asistent

Attila GAÁL

asistent

A – tím

Réka BACSFAIOVÁ

60 kg – juniorky

Kristína TÓTHOVÁ

60 kg – kadetky, st. žiačky

Zsuzsanna MOLNÁR

56 kg – kadetky

Kristína OROSZOVÁ

63 kg – juniorky

Nina KOLLÁROVÁ

50 kg – juniorky

Mária JUHÁSZOVÁ

60 kg – U23

Nikola RUSOVÁ

56 kg – kadetky

B – tím

Dominika KOLLÁROVÁ

55 kg – U23

Andrea LAHUČKÁ

58 kg – juniorky

Anett TURANČIKOVÁ

60 kg – kadetky

Simona LICKÁ

56 kg – juniorky

Anna KURCZOVÁ

48 kg – juniorky

Vanesa KOVÁCSOVÁ

69 kg – juniorky

Sofia JACKANINOVÁ

60 kg – kadetky

Simona ZÁMOČNÍKOVÁ

65 kg – juniorky

Štatúty

Kritéria nominácie na ME a MS v zápasení ME vo všetkých kategóriách

  • Minimálne 1x umiestnenie na MT do 5.miesta.
  • Plnenie odporúčaných tréningových ukazovateľov podľa schváleného plánu prípravy oponentskou komisiou.
  • Športovci, ktorí sa umiestnili na ME / všetky kategórie / do 5.miesta môžu mať výnimku z bodu 1. na obdobie 2 rokov pri odporúčaní RT. Medailisti z ME / všetky kategórie / výnimka 3.roky pri odporúčaní RT.
  • V prípade odôvodneného nižšieho umiestnenia, prípadne zranenia po odporúčaní RT a TMK možnosť ďalšej nominácie.

MS vo všetkých kategóriách

Umiestnenie na ME do 10. miesta.

  • Plnenie odporúčaných tréningových ukazovateľov.
  • Športovci, ktorí sa umiestnili na MS / všetky kategórie / do 5.miesta môžu mať výnimku z bodu 1. na obdobie 2 rokov pri odporúčaní RT. Medailisti z MS výnimka na 3 roky priu odporúčaní RT.
  • V prípade odôvodneného nižšieho umiestnenia, prípadne zranenia po odporúčaní RT a TMK možnosť ďalšej nominácie.

Športovci, ktorí neplnia nominačné kritériá a sú najlepší vo svojej kategórii môžu sa na ME, MS po schválení TMK zúčastniť na vlastné náklady.

TOP