Rozhodcovská komisia
PREDSEDA
Vladimír LACO

laco737373@gmail.com

+421 915 162 971

ČLEN
Ladislav SZERENCSÉS

szerencseslaci@freemail.hu

+421 915 044 214

ČLEN
Ladislav KOVÁCS

lacikfor69@gmail.com

+421 949 310342

ČLEN
Jana HANDROVÁ

- | -

- | -

ČLEN
Michal RADNÓTI

michal.radnoti@gmail.com

+421 903 780 823

ČLEN
PhDr. Martin BULKO

martinvil@centrum.sk

- | -

Názov
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2018
Správa zo zasadnutia KR SZZ, január 2018
SPRÁVA z teoretickej časti školenia 2018
Nominácia rozhodcov na 1.štvrťrok 2018 pre web SZZ