Skip to content
Aktuality
Školenie trénerov – Univerzita Mateja Bela
20. apríla 2017

Vážení zástupcovia športových zväzov, radi by sme Vám ponúkli v mene Trénerského vzdelávacieho centra Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trener ske-vz delavacie-centrum/) zabezpečenie všeobecnej časti školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. V prípade záujmu športových zväzov môžeme zabezpečiť aj špeciálnu časť školení trénerov podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a Vyhlášky č. 110/2016 MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (dohodu o vzájomnej spolupráci nájdete na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/treners ke-vzd elavacie-centrum/dohoda-o-vzajomnej-spolupraci.html).

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/treners ke-vzd elavacie-centrum/aktualne-skolenia/ Najbližšie pripravujeme všeobecnú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa v dňoch 13.-14.5.2017.

V tomto roku pripravujeme aj všeobecnú časť školenia trénerov 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte prosím.

S pozdravom

doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

doc. Dr. Martin Pupiš, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Faculty of Arts
Matej Bel University
Tajovského40
97401 Banská Bystrica
Slovakia
European Union

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí