Skip to content
Aktuality
Školenie trénerov – Univerzita Mateja Bela
20. apríla 2017

Vážení zástupcovia športových zväzov, radi by sme Vám ponúkli v mene Trénerského vzdelávacieho centra Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trener ske-vz delavacie-centrum/) zabezpečenie všeobecnej časti školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa. V prípade záujmu športových zväzov môžeme zabezpečiť aj špeciálnu časť školení trénerov podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a Vyhlášky č. 110/2016 MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (dohodu o vzájomnej spolupráci nájdete na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/treners ke-vzd elavacie-centrum/dohoda-o-vzajomnej-spolupraci.html).

Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/treners ke-vzd elavacie-centrum/aktualne-skolenia/ Najbližšie pripravujeme všeobecnú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa v dňoch 13.-14.5.2017.

V tomto roku pripravujeme aj všeobecnú časť školenia trénerov 2. a 3. kvalifikačného stupňa.

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte prosím.

S pozdravom

doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

doc. Dr. Martin Pupiš, PhD.
Department of Physical Education and Sports
Faculty of Arts
Matej Bel University
Tajovského40
97401 Banská Bystrica
Slovakia
European Union

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí