Skip to content
Aktuality
Spoločné sústredenie Slovenska a Maďarska- Komárno
18. apríla 2016

V dňoch 15.04. – 17.04.2016 v Mestskej volejbalovej hale v Komárne, Zápasnícky klub Spartacus Komárno v spolupráci s Maďarským zápasníckym zväzom a Gézom Katona hlavným trénerom SC Tatabánya usporiadali medzinárodný tréningový tábor pre mladších a starších žiakov, gréckorímskym štýlom. Na tento vysoko kvalitný tréningový tábor zo strany Maďarského zápasníckeho zväzu bolo delegovaných celkom 11 vysoko kvalifikovaných trénerov mládežníckeho zá pasenia pod vedením Gézu Katona hlavného trénera SC Tatabánya, ktorý bol poverený ako hlavný organizátor. Tréningového tábora sa  zúčastnilo celkom 105 mladých zápasníkov z 12-ich zápasníckych klubov zo Severneho Maďarska-Severné podunajsko, ako aj zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno. K úspešnosti tohto podujatia veľkou mierou prispel Mestský úrad Komárno na čele s Primátorom Ing. Lászloa Stubendeka a  zástupcom Primátora PhDr. Imrichom Knirs. Géza Katona tlmočil poďakovanie vedenia Maďarského zápasníckeho zväzu za vysoko kvalitnú organizáciu a zabezpečenie bezproblémového priebehu tohto podujatia v prvom rade vedeniu Zápasn&iacut e;ckeho klubu Spartacus Komárno ako aj vedeniu Mesta Komárno. Vyslovili úprimnú nádej, že v blízkej budúcnosti pri organizovaní a zabezpečovaní obdobných podujatí naša spolupráca bude veľmi úspešná a bude slúžiť na prospech rozvoja gréckorímskeho zápasenia ako na Slovensku tak aj v Maďarsku.

 

JUDr. Karol Kúr – predseda

ZK Spartacus Komárno


Ž SZZ29
Ž SZZ42
Z SZZ

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Týmto Vám oznamujeme, že plánované…
23. januára 2023
Týmto Vám oznamujeme, že plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner...
Oznamenie
V mene Slovenského zápasníckeho zväzu…
22. decembra 2022
V mene Slovenského zápasníckeho zväzu Vám ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a prajeme...
Aktuality
V pondelok 19.12.2022 sa na slávnostnom.
22. decembra 2022
V pondelok 19.12.2022 sa na slávnostnom vyhlásení ...
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí