Skip to content
Aktuality
Správa o zrušení MT Memoriál J.Žídzika Snina
11. marca 2020

Dobrý deň,

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) mesto Snina prijalo nasledovné opatrenia:

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020  – zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych, športových podujatí a akýchkoľvek zhromaždení s počtom účastníkov väčším ako 10.

Týmto rozhodnutím Mesta Snina primátorkou Ing.Danielou Galandovou , ruším 4.ročník MT Memoriál Jána Židzika mládeže v zápaseni vo voľnom štýle ,ktorý sa mal konať 21.3.2020 v Snine. Náhradný termín turnaja Vám bude včas oznámený. 

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Ing.Anton Andrejko

Predseda ZK Slávia Snina

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí