Skip to content
Aktuality
Usmernenie hlavného hygienika – zasadania orgánov národných športových zväzov, národných športových organizácií, športových organizácií a športových klubov
12. apríla 2020

Vážení zástupcovia národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov, 

V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky Vám v prílohe zasielam usmernenie ohľadne zasadaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov.

Súčasne Vám prosím o sprostredkovanie tejto informácie Vašej členskej základni.

Zostávam s pozdravom a prajem pevné zdravie,

Ing. Alica Fisterová

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí