Skip to content
Aktuality
Usmernenie k organizovaniu zväzovej súťaže pre organizátorov a účastníkov športového podujatia
28. augusta 2020

V súvislosti s organizovaním prvej zväzovej súťaže podľa schváleného Kalendára súťaží  v II. polroku 2020 Vám v prílohe zasielame platné aktuálne nariadenie ohľadom dodržiavania pravidiel a hygienických usmernení počas organizovania športových podujatí v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19. Podmienkou vstupu účastníka do zariadenia, kde bude športová súťaž organizovaná je, že musí mať pri vstupe do zariadenia na tvári rúško a vydezinfikovať si ruky alkoholovou dezinfekciou, ktorú zabezpečí organizátor súťaže. Podrobnejšie informácie a pokyny k samotnému priebehu súťaže na žinenke a v priestoroch zariadenia dostanú tréneri na porade trénerov !

Slovenský zápasnícky zväz vyčlenil pre každého organizátora zväzovej súťaže jednorazový príspevok do max. výšky 100,- eur/súťaž na zabezpečenie nákupu dezinfekčných prostriedkov.

Tieto finančné prostriedky musia byť použité výlučne na nákup dezinfekčných prostriedkov a to výlučne na: dezinfekciu rúk, dezinfekciu hygienických zariadení, kľučiek, žineniek a na nákup primeraného množstva jednorazových papierových obrúskov na utieranie rúk na sociálne zariadenieFinančné prostriedky nie sú určené na nákup rúšok /ktoré musí mať so sebou k dispozícii každý účastník športového podujatia pred vstupom do zariadenia/, vedier, mopov a pod. Oprávnené náklady budú organizátorom zväzových súťaží preplatené po predložení originál pokladničných dokladov.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, g.s.

 

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí