Skip to content
Aktuality
Valné zhromaždenie SZZ
6. marca 2015

Vážený delegáti,
pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenského zápasníckeho zväzu za rok 2014, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2015 (sobota) od 09,00 hod. v aule budovy SZTK (Dom športu, Junácka 6, Bratislava).

Program:
09,00 – 09,30     Prezentácia
od         09,30

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie zloženia pracovného predsedníctva
 4. Voľby a schválenie zloženia komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej
 1. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
 2. Voľba člena predsedníctva
 3. Voľba predsedu disciplinárnej komisie
 4. Správa o činnosti SZZ za rok 2014
 5. Správa o hospodárení za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
 6. Správy o činnosti odborných komisií za rok 2014
 7. Správa Kontrolnej komisie za rok 2014
 8. Vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov-senior,junior,kadet
  Vyhodnotenie troch najlepších ZK-ZO
  Ocenenie jubilantov za rok 2014

12,00 – 13,00     Prestávka – obed
13.
Diskusia
14.
Uznesenia
     15. Záver

Ďalšie potrebné dokumenty nájdete na stránke v lište vedenie.

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí