Skip to content
Aktuality
Valné zhromaždenie SZZ
6. marca 2015

Vážený delegáti,
pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenského zápasníckeho zväzu za rok 2014, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2015 (sobota) od 09,00 hod. v aule budovy SZTK (Dom športu, Junácka 6, Bratislava).

Program:
09,00 – 09,30     Prezentácia
od         09,30

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie zloženia pracovného predsedníctva
 4. Voľby a schválenie zloženia komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej
 1. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
 2. Voľba člena predsedníctva
 3. Voľba predsedu disciplinárnej komisie
 4. Správa o činnosti SZZ za rok 2014
 5. Správa o hospodárení za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
 6. Správy o činnosti odborných komisií za rok 2014
 7. Správa Kontrolnej komisie za rok 2014
 8. Vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov-senior,junior,kadet
  Vyhodnotenie troch najlepších ZK-ZO
  Ocenenie jubilantov za rok 2014

12,00 – 13,00     Prestávka – obed
13.
Diskusia
14.
Uznesenia
     15. Záver

Ďalšie potrebné dokumenty nájdete na stránke v lište vedenie.

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí