Názov
Výročná správa 2020
Výročná správa kontrolóra za rok 2019
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006

Názov
Prezenčná listina
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Pozvánka
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápis a rozhodnutia
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (3. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (2. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (1. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Pozvánka a program
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Prezenčná listina
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017

Názov
Výročná správa 2020
Výročná správa kontrolóra za rok 2019
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006

Názov
Prezenčná listina
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Pozvánka
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápis a rozhodnutia
KK - 14.10.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (3. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (2. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Zápisnica s rozhodnutiami (1. časť)
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Pozvánka a program
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017
Prezenčná listina
KK - 24.2.2017, Kontrolná komisia - 2017

TOP