Skip to content
Aktuality
Valné zhromaždenie
9. februára 2017

Vážení členovia SZZ,

Slovenský zápasnícky zväz Vám zmysle platných Stanov SZZ článok X., bod 10.2. oznamuje, že Valné zhromaždenie SZZ sa bude konať dňa 18.03. 2017 / sobota/ v Kultúrnom dome v Šamoríne.

Bližšie informácie a materiály obdržia nominovaní delegáti zo ZK-ZO v pozvánke na VZ SZZ.

 

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí