Skip to content
Aktuality
Vážení členovia zväzu zapojení do SŽL
10. marca 2022

Vážení členovia zväzu zapojení do SŽL,

na základe informácie organizátora o technických problémoch pred usporiadaním I. kola SŽL-západ v Prievidzi predložila ŠTK na VV-SZZ dňa 09.03. 2022 na schválenie návrh na zrušenie I. kola SŽL-západ a I. kola SŽL-východ, ktoré mali byť podľa kalendára súťaží dňa 19.03. 2022 v Prievidzi a vo Fiľakove.

VV-SZZ schválil návrh ŠTK a rozhodol, že v roku 2022 budú usporiadané len dve kolá SŽL-západ a dve kolá SŽL-východ. Na základe uvedeného sa v roku 2022  I. kolo SŽL-západ a východ uskutoční 04.09. 2022  /pôvodne termín II. kola/ a II. kolo SŽL-západ a východ 05.11. 2022 /pôvodne termín III. kola/.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E. Valentová, g.s.

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí