Vedenie
PREZIDENT
Mgr. Ján KARŠŇÁK

karsnak@zapasenie.sk

- | -

VICEPREZIDENT
Roland HAKSZER

hakszer@zapasenie.sk

+421 905 417 209

Člen
Vladimír LACO

laco@zapasenie.sk

+421 915 162 971

Člen
Jozef RADNÓTI

radnoti@zapasenie.sk

+421 903 155 104

Generálny sekretár
MGR. ŠTEFANIA GALANDOVÁ

szz@zapasenie.sk

+421 917 476 268

HLAVNÝ KONTROLÓR
Mgr. Viktória CAPOVÁ

capova@zapasenie.sk

0918 122 909

člen
Erik Cap

- | -

0915 953482

ČLEN
JUDr. Ján Tokár

tokar@aktokar.sk

- | -

ČLEN
Michal Megály

mihalymegaly73@gmail.com

+421948287378