Vedenie

PREZIDENT

Mgr. Ján KARŠŇÁK
mail: karsnak@zapasenie.sk

štatutár SZZ

VICEPREZIDENT
VOĽNÝ ŠTÝL A ŽENSKÉ ZLOŽKY

Roland HAKSZER
tel.: +421 905 417 209
mail: hakszer@zapasenie.sk
štatutár SZZ

VICEPREZIDENT
GRÉCKO-RÍMSKY ŠTÝL

Zoltán SZEILER
tel.: +421 905 440 407
mail: szeiler@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Člen
Vladimír LACO

scan0016
tel.: +421 915 162 971
mail: laco@zapasenie.sk

Člen
Ján GÁL

kontrolor2

tel:+421 908 089 307
mail: gal@zapasenie.sk

Člen
Jozef RADNÓTI

fotka
tel.: +421 903 155 104
mail: radnoti@zapasenie.sk

Člen
Erik CAP

tel.: +421 915 953 482
mail: cap@zapasenie.sk 

Generálny Sekretár
Elena VALENTOVÁ

sekretarka2
tel.: +421 917 476 268
mail: szz@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Hlavný Kontrolór
Mgr. Viktória CAPOVÁ

kontrolorka2

mail: capova@zapasenie.sk

Povinne zverejnené dokumenty SZZ

Pozvánky

  Prezenčné listiny

   Zápisy

    Pozvánky

     Prezenčné listiny

      Zápisy

       Ostatné dokumenty

       Valné zhromaždenie SZZ

       konané dňa 2.10.2016

       Valné zhromaždenie SZZ

       konané dňa 15.05.2016

       Zápisy

        Zápisy

         Zápisy

          Zápisy

           TOP