Vedenie

PREZIDENT

Mgr. Ján KARŠŇÁK
mail: karsnak@zapasenie.sk

štatutár SZZ

VICEPREZIDENT
VOĽNÝ ŠTÝL A ŽENSKÉ ZLOŽKY

Roland HAKSZER
tel.: +421 905 417 209
mail: hakszer@zapasenie.sk
štatutár SZZ

VICEPREZIDENT
GRÉCKO-RÍMSKY ŠTÝL

Zoltán SZEILER
tel.: +421 905 440 407
mail: szeiler@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Člen
Vladimír LACO

scan0016
tel.: +421 915 162 971
mail: laco@zapasenie.sk

Člen
Ján GÁL

kontrolor2

tel:+421 908 089 307
mail: gal@zapasenie.sk

Člen
Jozef RADNÓTI

fotka
tel.: +421 903 155 104
mail: radnoti@zapasenie.sk

Člen
Erik CAP

tel.: +421 915 953 482
mail: cap@zapasenie.sk 

Generálny Sekretár
Elena VALENTOVÁ

sekretarka2
tel.: +421 917 476 268
mail: szz@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Hlavný Kontrolór
Mgr. Viktória CAPOVÁ

kontrolorka2

mail: capova@zapasenie.sk

Povinne zverejnené dokumenty SZZ

Pozvánky

  Prezenčné listiny

   Zápisy

    Valné zhromaždenie

    Pozvánky

     Prezenčné listiny

      Zápisy

       Ostatné dokumenty

       Valné zhromaždenie SZZ

       konané dňa 2.10.2016

       Zápisy

        Zápisy

         Zápisy

          Zápisy

           TOP