Skip to content
Aktuality
Výzva na zaslanie stanov !
20. marca 2017

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe uznesenia VV-SZZ č. 2/486/17 z 2.3. 2017 a na základe plnenia si povinností vyplývajúcich SZZ a ZK-ZO zo Zákona o športe si Vás dovoľujeme poslednýkrát upozorniť a vyzvať Vás na zaslanie zosúladených stanov Vášho ZK-ZO s platným Zákonom o športe. Akceptovateľný náhradný termín na zaslanie zosúladených stanov Vášho ZK-ZO na sekretariát SZZ v papierovej alebo elektronickej forme je 30.04. 2017!  /na sekretariát szz je potrebné zaslať  fotokópiu opečiatkovaných stanov ZK-ZO s čitateľnou registráciou z MV SR! Do tohoto termínu bude SZZ akceptovať o. i. aj Vami zaslané potvrdenie o zaslaní stanov Vášho klubu na MV SR na schválenie/.  Tie ZK-ZO ktoré nesplnia túto povinnosť nebudú môcť už v roku 2017 čerpať zo SZZ štátny príspevok a k 30.04. 2017 prestávajú byť členmi SZZ! /v zmysle Stanov SZZ bod 26.1. členstvo v SZZ/.

S pozdravom, E.Valentová, gen.sekretárka

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí