Skip to content
Aktuality
Výzva na zaslanie stanov !
20. marca 2017

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe uznesenia VV-SZZ č. 2/486/17 z 2.3. 2017 a na základe plnenia si povinností vyplývajúcich SZZ a ZK-ZO zo Zákona o športe si Vás dovoľujeme poslednýkrát upozorniť a vyzvať Vás na zaslanie zosúladených stanov Vášho ZK-ZO s platným Zákonom o športe. Akceptovateľný náhradný termín na zaslanie zosúladených stanov Vášho ZK-ZO na sekretariát SZZ v papierovej alebo elektronickej forme je 30.04. 2017!  /na sekretariát szz je potrebné zaslať  fotokópiu opečiatkovaných stanov ZK-ZO s čitateľnou registráciou z MV SR! Do tohoto termínu bude SZZ akceptovať o. i. aj Vami zaslané potvrdenie o zaslaní stanov Vášho klubu na MV SR na schválenie/.  Tie ZK-ZO ktoré nesplnia túto povinnosť nebudú môcť už v roku 2017 čerpať zo SZZ štátny príspevok a k 30.04. 2017 prestávajú byť členmi SZZ! /v zmysle Stanov SZZ bod 26.1. členstvo v SZZ/.

S pozdravom, E.Valentová, gen.sekretárka

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí