Skip to content
Aktuality
Vzdelanie ohľadom antidopingu
8. júna 2018

V zmysle článku 20.3.12 Svetového antidopingového kódexu medzinárodné federácie podporujú antidopingové vzdelávanie a  žiadajú národné športové zväzy, aby vykonávali antidopingové vzdelávanie v koordinácii s príslušnou národnou antidopingovou organizáciou.

Antidopingová agentúra SR (ďalej len „SADA“) pracuje dlhodobo a systematicky aj v oblasti vzdelávania v boji proti dopingu, žiaľ, spolupráca a koordinácia aktivít s národnými športovými zväzmi v danej oblasti  nie je vždy na požadovanej úrovni.

Na základe uvedeného a po dohode so sekciou štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR chceme opakovane upriamiť Vašu pozornosť na projekt elektronického vzdelávania, ktorý je zverejnený na web stránke SADA – odkaz http://sada.triagonal.net/.  Ide o kurz, kde je jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly. Získané poznatky je možné následne overiť v on-line kvíze. (Kurzy odporúčame realizovať buď individuálnou komunikáciou s jednotlivými športovcami – reprezentantmi SR, počas reprezentačných zrazov a sústredení, alebo priamou komunikáciou so SADA)

Po úspešnom absolvovaní kurzu a kvízu dostane príslušný športovec certifikát, ktorým sa môže preukázať na medzinárodnej súťaži, kde sa potvrdenie o absolvovaní vzdelávania v oblasti antidopingu vyžaduje.

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
História podujatí