Skip to content
Aktuality
Vzdelávanie trénerov
10. júla 2017

Vážený pán prezident/vážená pani prezidentka,
vážený pán generálny sekretár,

z poverenia dekana fakulty a v zmysle nového zákona o športe 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 110/2016 Z.z. si Vás dovoľujeme informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor, aktuálne jeseň 2017:

       I. stupeň  6.- 8.10.2017  všeobecná časť

       II. stupeň november-december 2017 1.všeobecná časť

       III. stupeň   november-december 2017 1.všeobecná časť

Informácie o vzdelávacích programoch:

http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/

 

https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts

 

Podmienky spolupráce s príslušným športovým zväzom budú (sú) obsiahnuté v dohode o vzájomnej spolupráci a spresnia sa na osobnom stretnutí poverených osôb.

 

S úctou

 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

koordinátor pre ďalšie formy vzdelávania

Trénerská a  Učiteľská akadémia  FTVŠ UK

********************************

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave

VoIP: 220669903, mobil:  0918 340 673

www.fsport.uniba.sk

 

 

S pozdravom,

 

Marta Dybová

referát ďalších foriem vzdelávania

**********************************

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzity Komenského v Bratislave

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9

814 69 Bratislava

+421 2 206 69 933

www.fsport.uniba.sk

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí