Skip to content
Aktuality
WORKSHOP – ZVYŠOVANIE SEBADÔVERY …
12. mája 2015

ZVYŠOVANIE SEBADÔVERY A JEJ DLHODOBÁ STABILIZÁCIA PRI PODÁVANÍ VÝKONOV

Workshop je zameraný na prácu so sebadôverou, jej optimalizáciu a dlhodobú stabilizáciu. Sebadôvera je jedným z najdôležitejších faktorov podávania kvalitných výkonov a spokojnosti v profesionálnej oblasti. Systematickou prácou je možné zvyšovať a optimalizovať jej úroveň. Workshop bude kombináciou teoretických poznatkov a praktických aktivít. Pozornosť bude venovaná charakteristike sebadôvery a hlavným faktorom, ktoré ju ovplyvňujú. Účastníci sa zoznámia s postupmi a technikami zvyšovania jej úrovne s dôrazom na význam vzťahu myslenie – sebadôvera. Workshop je určený pre vrcholových športovcov, manažérov, ľudí pôsobiacich vo výkonovej sfére a pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie pracovať so svojou sebadôverou.

 Obsah workshopu:

  • Charakteristika sebadôvery
  • Hlavné determinanty
  • Príčiny a okolnosti poklesu sebadôvery
  • Budovanie silnej a stabilnej sebadôvery
  • Vzťah myslenie – sebadôvera
  • Techniky zvyšovania aktuálnej úrovne
  • Praktické cvičenia

 Workshop sa bude konať v pondelok 20.7.2015 v budove Agroinštitútu v Nitre od 9:00 do 17:00 hod. V prípade zaplatenia do 31.5.2015 je cena 59,- eur, pri platbe po tomto termíne 69,- eur. Maximálny počet účastníkov je 22. Lektorom je Ing. Mgr. Peter Kuračka, športový psychológ a mentálny tréner. Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok ma môžete kontaktovať telefonicky na 0907122179, emailom, príp. podrobnejšie informácie nájdete na www.sportovypsycholog.sk/workshop-sebadovera.

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí