Skip to content
Aktuality
Zákon o športe – aktuálne znenie
8. decembra 2015

Vážení kolegovia,

 

     po dlhej a strastiplnej, takmer 2 – ročnej príprave schválil uplynulý týždeň slovenský parlament nový zákon o športe. Zabezpečuje cca 8 miliónový nárast prostriedkov na šport každoročne v priebehu najbližších štyroch rokov. Prináša aj niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré by mohli v budúcnosti zlepšiť podmienky na rozvoj športu v našej krajine. Na druhej strane určuje pre športové subjekty aj množstvo závažných a komplikovaných úloh, ktoré doteraz nemuseli plniť. Aj vďaka pripomienkam KŠZ SR a podpore združených zväzov, vypadli z paragrafovaného znenia zákona niektoré ustanovenia, ktoré príliš obmedzovali samostatnosť zväzov a snažili sa neprimerane unifikovať činnosť športových subjektov. Dôležitým momentom je, že v prílohe zákona zostala len filozofia vzorca na výpočet dotácií a až nariadením vlády sa určí, ako sa budú vypočítavať a hodnotiť tzv. popularita, resp. výsledky z vrcholných športových podujatí.

 

     Do pracovnej skupiny pre výpočet vzorca a prípravu nariadenia vlády  (prvé zasadnutie bude 9.12.2015) boli dodatočne nominovaní aj zástupcovia KŠZ SR Ľ. Halanda, Z. Kríž a za športovcov J. Gönci. Vedúcim pracovnej skupiny je I. Moška. Dotácie pre športové zväzy na rok 2016 sa vyrátajú na základe projektov zväzov ešte po starom, pribudla však garancia predsedu NR SR P. Pellegriniho, že všetky zväzy budú mať v roku 2016 nárast dotácie o 20 – 40 % oproti súčasnosti. Podľa nových pravidiel sa bude vyratúvať až dotácia na rok 2017.

 

     Nový zákon o športe by mal platiť od 1. januára 2016 za predpokladu, že ho podpíše prezident SR. Odporúčame všetkým zväzovým funkcionárom preštudovať si nový zákon už v predstihu, aby sa mohli zväzy včas pripraviť na celý súbor nových úloh.

 

     KŠZ SR plánuje v spolupráci s MŠVVaŠ SR ako aj s tvorcami zákona zorganizovať začiatkom roku 2016 seminár o zákone o športe na vydiskutovanie si prípadných nejasností, ktoré by mohli vzniknúť pri výklade, resp. pochopení jednotlivých paragrafov novej právnej normy pre šport.

 

     Aktuálne znenie zákona o športe nájdete na adrese:

 

 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5693

 

 

     S pozdravom,

 

 

 

 

PhDr. Zdenko Kríž

generálny sekretár KŠZ SR

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
História podujatí