Skip to content
Aktuality
Žiadosť o zaslanie podkladov k oponentúram ÚTM 2019
17. januára 2019

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

V zmysle požiadavky predsedu Komisie mládeže /pani Gabriela Horváthová/ Vás týmto žiadame o zaslanie vyhodnotení ÚTM (CTM a ŠŠS) za rok 2018 a plánov ÚTM na rok 2019.  Zároveň žiadame o zaslanie zoznamov zaradených športovcov do CTM v roku 2019.  Uvedené vyhodnotenia, plány a zoznamy prosíme doručiť  na sekretariát SZZ najneskôr do 31.01. 2019 . 

Upozornenie:

Zoznamy športovcov zaradených v roku 2019 do CTM musia byť zaslané na sekretariát najneskôr do 24.01. 2019 t.j. pred prvou zväzovou súťažou.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

CTM – vzor

ŠŠS – vzor

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí