Skip to content
Aktuality
Zmena legislatívy – podnikanie športového odborníka
26. februára 2017

Vážená športová organizácia,

 

v súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov – PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 

  1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“

Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.

POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

 

  1. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).

Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.

Úkony sa vykonávajú

  1. a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo
  2. b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

 

S cieľom predísť porušeniu zákona športovými odborníkmi – PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej športovej organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

 

S úctou

 

Božena Gerhátová

poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie

sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

vybavuje:

Branislav Strečanský

štátny radca

odbor športu

02 / 5937 4772

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
História podujatí