Názov
Priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2020
Priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2020-03/2021
Priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2020-02/2021
Priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2020-01/2021
Akt.do 23rokov na rok 2020-navýšenie II.
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 12-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 11-2020
Zmluva Top Tím – navýšenie
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 10-2020
Rozdelenie 15% príspevku za aktívnych športovcov do 23 rokov na ZK-ZO za rok 2020
Dodatok k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 – doplatok
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 09-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 08-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 07-2020
Audit – Výročná správa SZZ za rok 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 06-2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0173/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020 – Taimuraz Salkazanov
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 05-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 04-2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0173/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
Zmluva na Top športovcov 2020
Zmluva PUŠ pre rok 2020
Certifikát UWW 2020

TOP