Názov
Dodatok k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 – doplatok
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 09-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 08-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 07-2020
Audit – Výročná správa SZZ za rok 2019
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 06-2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0173/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020 – Taimuraz Salkazanov
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 05-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 04-2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 03-2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0173/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 02-2020
Zmluva na Top športovcov 2020
Zmluva PUŠ pre rok 2020
Certifikát UWW 2020

TOP