Skip to content
Aktuality
Materiály na VZ-SZZ 31.03. 2019
25. marca 2019

Vážení členovia Zväzu,
z prílohy si môžete stiahnuť materiály /k bodom 4, 5, 7, 13, 17, 18 /
na riadne VZ SZZ ktoré sa bude konať dňa 31.03. 2019 v Šamoríne.

Správa nezávislého audítora za rok 2018

Návrh úpravy Stanov SZZ – VZ SZZ 31.3. 2019

Pozvánka na VZ-SZZ – 31.3. 2019

Rokovací poriadok VZ SZZ 31.3.2019

Volebný poriadok VZ SZZ 31.3.2019

Vyhodnotenie športovci a ZK-ZO 31.3. 2019

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí