Skip to content
Aktuality
Možnosť štúdia na vysokej škole …
28. januára 2015

Katedra telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si dovoľuje informovať Vás o možnosti štúdia športovcov SZZ.

Katedra má viac ako 50 ročnú históriu, patrí k najstarším pracoviskám na univerzite a zameriava sa zameriava na prípravu budúcich učiteľov pre základné, stredné a vysoké školy a na odborníkov pre oblasť športu a telesnej výchovy. V súčasnosti pôsobí na katedre 29 pedagógov. V ak. roku 2014/2015 študuje na katedre viac ako 800 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch zameraných na telesnú výchovu, šport a trénerstvo.

 V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

  • v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme), telesná výchova jednopredmetové štúdium
    (v dennej a externej forme) telesná výchova a trénerstvo (v dennej a externej forme).
  • V rámci trénerstva je možnosť študovať špecializáciu zápasenie a získať 4.kvalifikačnú triedu

V magisterskom štúdiu je možné študovať:

  • v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme), telesná výchova jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme) telesná výchova a trénerstvo (v dennej a externej forme).
  • V rámci trénerstva je možnosť študovať špecializáciu zápasenie a získať 5.kvalifikačnú triedu

V doktorandskom štúdiu je možné študovať:

  • študijný odbor športová edukológia (v dennej a externej forme);
  • študijný odbor športová humanistika (v dennej a externej forme).

Na katedre telesnej výchovy a športu študovalo množstvo úspešných slovenských reprezentantov na OH, MS, ME a Svetových univerziádach.

Katedra je každoročne usporiadateľom viacerých vedeckých konferencií a seminárov určených nielen vysokoškolským pedagógom ale aj širokej odbornej verejnosti. Pre potreby vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti bolo zriadené diagnostické laboratórium, ktorá je k dispozícii aj mimo univerzitným pracoviskám, organizáciám.

Viac informácií o našej katedre sa môžete dozvedieť na web stránke: www.ktvs.sk

prof. PaedDr Pavol Bartík,. PhD.          – garant špecializácie zápasenie
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.               – vedúci katedry telesnej výchovy a športu

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
História podujatí