Skip to content
Aktuality
Možnosť štúdia na vysokej škole …
28. januára 2015

Katedra telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si dovoľuje informovať Vás o možnosti štúdia športovcov SZZ.

Katedra má viac ako 50 ročnú históriu, patrí k najstarším pracoviskám na univerzite a zameriava sa zameriava na prípravu budúcich učiteľov pre základné, stredné a vysoké školy a na odborníkov pre oblasť športu a telesnej výchovy. V súčasnosti pôsobí na katedre 29 pedagógov. V ak. roku 2014/2015 študuje na katedre viac ako 800 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch zameraných na telesnú výchovu, šport a trénerstvo.

 V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

  • v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme), telesná výchova jednopredmetové štúdium
    (v dennej a externej forme) telesná výchova a trénerstvo (v dennej a externej forme).
  • V rámci trénerstva je možnosť študovať špecializáciu zápasenie a získať 4.kvalifikačnú triedu

V magisterskom štúdiu je možné študovať:

  • v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme), telesná výchova jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme) telesná výchova a trénerstvo (v dennej a externej forme).
  • V rámci trénerstva je možnosť študovať špecializáciu zápasenie a získať 5.kvalifikačnú triedu

V doktorandskom štúdiu je možné študovať:

  • študijný odbor športová edukológia (v dennej a externej forme);
  • študijný odbor športová humanistika (v dennej a externej forme).

Na katedre telesnej výchovy a športu študovalo množstvo úspešných slovenských reprezentantov na OH, MS, ME a Svetových univerziádach.

Katedra je každoročne usporiadateľom viacerých vedeckých konferencií a seminárov určených nielen vysokoškolským pedagógom ale aj širokej odbornej verejnosti. Pre potreby vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti bolo zriadené diagnostické laboratórium, ktorá je k dispozícii aj mimo univerzitným pracoviskám, organizáciám.

Viac informácií o našej katedre sa môžete dozvedieť na web stránke: www.ktvs.sk

prof. PaedDr Pavol Bartík,. PhD.          – garant špecializácie zápasenie
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.               – vedúci katedry telesnej výchovy a športu

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Aktuality
Na základe rozhodnutia VV-SZZ
19. októbra 2022
Na základe rozhodnutia VV-SZZ Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie...
Aktuality
Termín školenia trénerov I.-II. stupňa
17. októbra 2022
Týmto Vám oznamujeme, že termín školenia trénerov I.-II. stupňa...
Aktuality
II.st. vzdelávania trénerov
17. októbra 2022
Pre II.st. vzdelávania trénerov, ktorého všeobecná časť bude...
Aktuality
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným…
29. augusta 2022
ŠTK SZZ oznamuje klubom prihláseným do 1. Slovenskej žiacke ligy voľný štýl skupina ZÁPAD...
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí