Skip to content
Aktuality
Trénerská Akadémia FTVŠ UK- plánované aktivity
11. júla 2016

Vážený pán/vážená pani,
predstavitelia národných športových zväzov,

z poverenia dekana fakulty a v zmysle nového zákona o športe 440/2015 Z.z. a vyhlášky 110/2016 Z.z. si Vás dovoľujeme informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o prerokovanie a uzatvorenie dohody o vzájomnej spolupráci, resp. jej dodatkov spresňujúcich aktuálne podmienky vzdelávania.

Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor – jeseň 2016:

– I. stupeň 14.-16. októbra 2016 – všeobecná časť;

– II. stupeň 2.polovica októbra, začiatok novembra – všeobecná časť;

– III. stupeň november 2016 – všeobecná časť.

Informácie o vzdelávacích programoch:

http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/

https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts

Tešíme sa na dobrú vzájomnú spoluprácu po celý akademický rok 2016/2017.

S úctou

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.
koordinátor pre ďalšie formy vzdelávania
Trénerská a Učiteľská akadémia FTVŠ UK
********************************
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave
VoIP: 220669903, mobil: 0918 340 673
www.fsport.uniba.sk

Marta Dybová
referát ďalších foriem vzdelávania
**********************************
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9
814 69 Bratislava
+421 2 206 69 933
www.fsport.uniba.sk

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí