Skip to content
Aktuality
Usmernenie pre organizátorov medzinárodných športových podujatí
27. októbra 2015

Vážená pani predsedníčka,

Vážený pán predseda,

 

dovoľujem si Vám touto cestou zaslať usmernenie generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR, Ing. Ladislava Čambala, k protokolárnym záležitostiam pre organizátorov medzinárodných športových podujatí na Slovensku, ktoré nám vyplýva z usmernenia rezortu diplomacie SR. Ide o usmernenie týkajúce sa používania štátnych symbolov krajín z ktorých pochádzajú zúčastnení športovci, konkrétne týka sa to športovcov z Kosova.

 

Vzhľadom na to, že Slovenská republika patrí medzi krajiny sveta, ktoré vyhlásenie nezávislosti Kosova neuznali, je treba dbať, aby sa počas trvania medzinárodného športového podujatia organizovaného na Slovensku (počas otváracej, záverečnej ceremónie, ceremónie vyhlasovania víťazov, ale aj počas celého trvania podujatia)nepoužívali štátne symboly Kosova (vlajka, štátny znak) na území Slovenskej republiky.

 

Namiesto toho je odporúčané použiť označenia príslušných medzinárodných športových organizácií (vlajka), ktorých je Kosovo riadnym členom.

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme a zostávame s pozdravom.

List GRS – usmernenie

 

Mgr. Lýdia Babiaková

odbor vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe

sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
tel.: + 421 2 59 374 764

Mobil: +421 908 935 264

lydia.babiakova@minedu.sk

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí