Skip to content
Aktuality
Výzva na nahlásenie záujemcov o vzdelávanie trénerov zápasenia – cvičiteľov
14. júna 2016

Vážení zástupcovia ZK-ZO,

na základe záujmu z predchádzajúcich rokov o vzdelávanie trénerov zápasenia, ktorí nespĺňali na kvalifikáciu  I.-III. stupňa podmienky (minimálne SŠ) a nemohli sa tak ďalej vzdelávať si Vás dovoľujem informovať, že od 1.1. 2016 je možnosť prihlásiť takýchto záujemcov na vzdelávanie trénerov – cvičiteľov. Vzdelávanie bude zabezpečovať SZZ v spolupráci s FTVŠ UK. Žiadam Vás preto nahlásiť najneskôr do 20.06. 2016 na sekretariát SZZ zoznam potencionálnych záujemcov o absolvovanie vzdelávania trénerov – cvičiteľov (cvičiteľ je športový odborník, ktorý môže oficiálne sám viesť športovú prípravu-tréning ale len za prítomnosti trénera I.-V. stupňa). Po zistení záujmu bude s odborníkmi FTVŠ UK prejednaný termín vzdelávania všeobecnej časti (predpokladaný termín na jeseň), ktorý bude včas oznámený jednotlivým záujemcom (obsah aj poplatok za vzdelávanie cvičiteľa je rovnaký ako pri I. stupni – 100,- eur/komplet všeobecná časť aj špecializácia).

Pre prvotný záujem zašlite prosím tieto údaje:

–          Meno a priezvisko
–          Dátum narodenia
–          Adresa
–          E-mail, mobil

Špecifikácia cvičiteľa:

Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ zápasenia I. stupňa má základné vzdelanie.

Získava najnižšiu cvičiteľskú, inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie.

Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri športovej príprave na úrovni rekreačného športu všetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

E.Valentová, gen.sekretárka
K.Mikuška, predseda TMK

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí