Oznamenie

Vážení členovia zväzu, plánované súťaže v júni 2021, žiacka liga a drastencká liga sa prekladá …

Continue reading